;
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Adatvédelmi szabályzatunkat itt tudja elolvasni! Elfogadom
Menü

Általános Szerződési Feltételek

  Nagyon Táska logó

Általános Szerződési Feltételek

 

 

Szolgáltató adatai:

A www.nagyontaska.hu webáruház és weblap üzemeltetője:

Cégnév: ABC Moda Kft.

Székhely: 1222 Budapest, Széchenyi utca 69.

Telefonszám: +36 30 278 98 33
E-mail cím: kapcsolat@nagyontaska.hu

 

Cégjegyzékszám: 01-09-295382

Cégjegyzéket vezető törvényszék cégbíróságának megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 23741186-2-43

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-140824, NAIH-140444, NAIH-140444, NAIH-140447

 

Tárhelyszolgáltató neve: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ABC Moda Kft. (székhelye: 1222 Budapest, Széchenyi utca 69., nyilvántartási szám: folyamatban, adószám: 23741186-2-43, elérhetőségek: kapcsolat@nagyontaska.hu +36 30 278 98 33 továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.nagyontaska.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Nagyon Táska online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Nagyon Táska online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.


1.2. A Nagyon Táska online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.


1.3. A Nagyon Táska online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, akár regisztráltan, akár vendégként. A regisztrált és a vendégként vásárló ügyfél is magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.


1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig módosítható, illetve lemondható, erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség az 1.7. pontban rögzített elérhetőségeken. A módosítás és a lemondás joga nem gyakorolható visszaélésszerűen. A Szolgáltató visszaigazolását követően visszaélésszerűnek minősül a módosítás és lemondás jogának gyakorlása, ha az Ügyfél a rendeléseinek több mint 50%-át módosítja, illetve lemondja, ebben az esetben Szolgáltató jogosult Ügyfél regisztrációját azonnali hatállyal törölni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendelések visszaigazolása után Szolgáltató megkezdi a teljesítést, így a módosítás, illetve lemondás Szolgáltatónak többletköltséget okoz. A módosítás és lemondás jogának korlátozása erre tekintettel került meghatározásra. Szolgáltató jogosult azon felhasználók regisztrációját is azonnali hatállyal törölni, akik legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított csomagok átvételét megtagadták.


1.5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az 1.4. pont szerint törölt felhasználók IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött regisztrációt előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal törölje.


1.6. A Felek közötti szerződés a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolt megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A megrendelő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú, kiskorú személyekkel a Nagyon Táska online áruház nem köt szerződést.

 


1.7. Ügyfélszolgálat: ABC Moda Kft.
Telefon: +36 30 278 98 33  
Internet cím: www.nagyontaska.hu
E-mail: kapcsolat@nagyontaska.hu


1.8. A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:
Tárhelyszolgáltató neve: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu


2. Regisztráció

2.1. Az áruházban történő megrendelés történhet regisztrált felhasználóként vagy regisztráció nélkül. A bejelentkezés során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges.


2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiók menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati központi e-mail címén van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg (a rendelés státusza: ’Feldolgozás alatt’).

3. Megrendelés

3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.


3.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.


3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.


3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül regisztrált felhasználótól vagy vendégtől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz, a GLS Futárszolgálat szállítja. A szállítási díjat 10 000 Ft alatti megrendelés esetén az Ügyfél viseli oly módon, hogy a szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül, 10 000 Ft feletti megrendelés esetében Szolgáltató viseli a szállítási díj összegét.

Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a szállítási díjak szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. A megrendelések összevonására nincs lehetőség.

 • Szolgáltató neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
 • Elérhetősége: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., info@gls-hungary.com
 • Cégjegyzékszáma: 13-09-111755


4.2. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett „Fizetési és Szállítási Feltételek” pontjában talált feltételek alapján teljesíti.


4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.


4.4 A vásárlás kiegyenlítésére lehetőség van utánvéttel vagy bankkártyás fizetés formájában.
Utánvétes fizetés esetén a csomag díja átvételkor fizetendő, közvetlenül az átvételi ponton, vagy a futárnál.

4.5 A bankkártyás fizetések a B-Payment felületén keresztül valósulnak meg.

 • Szolgáltató neve: B-Payment Szolgáltató Zrt.
 • Szolgáltató elérhetősége:Budapest, Váci út 4, 1132, Telefonszám: (1) 793 6776
 • Cégjegyzékszám:  01-10-047882, Budapest, Fővárosi Bíróság

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Az Ügyfél a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási/ felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a csomagküldő szolgálattól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a csomagküldő szolgálattól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Az Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha az Ügyfél az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikén:


címre: ABC Moda Kft. (1222 Bp.,  Széchenyi utca 69.)
e-mail: kapcsolat@nagyontaska.hu


Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.
Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül, illetve a termék visszaérkezését követően a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). Ha az Ügyfél több terméket rendel meg egyszerre, akkor a Szolgáltató a szállítási költséget nem köteles visszatéríteni, ha az Ügyfél elállási jogát nem valamennyi megrendelt termék tekintetében gyakorolta. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket.
Az Ügyfél köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexxel.


5.2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát a Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése szerint az alábbi esetekben:


a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;


b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ;


c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;


d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;


e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;


f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;


g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;


h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;


i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;


j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;


k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;


l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, szállítmányozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;


m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.


5.3. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetésére csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással, kerülhet sor. Ügyfélszolgálati Irodánkon személyes ügyintézésre nincs lehetőség.

5.4. A Szolgáltató igényt tarthat azonban a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítésére. A visszatérítést a Szolgáltató lakcímre küldéssel, vagy bankszámlára utalással tudja teljesíteni, így kérjük, hogy lehetőség szerint elállás esetén az elállási nyilatkozat mindenképpen tartalmazza a felhasználó lakcímét, vagy bankszámlaszámát, amin a visszatérítést fogadni tudja. A szükséges adatok hiányában a pénz visszatérítése hosszabb időt vehet igénybe.

Elállási nyilatkozat letöltése 

 

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

Az esetleges reklamáció ügyintézéséhez feltétlenül szükség van a rendelés adataira, illetve a vásárlásról kibocsátott számlára.

 

 

A táskákat és kiegészítőket magas hőnek kitenni vagy maró hatású anyaggal érinteni TILOS!


a) Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Az Ügyfél – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy ez a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy az Ügyfél igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról az Ügyfél egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor az Ügyfél a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Az Ügyfél kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató értékesítette az Ügyfélnek. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


b.) Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén az Ügyfél- választása szerint – az a.) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét az Ügyfél kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy a kereskedelmi partnerrel szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.
A gyártó (kereskedelmi partner) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (kereskedelmi partnernek) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben kell érvényesíteni.

 

6.3. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli. Jelentéktelen hiba miatti elállásnak nincs helye.

6.4 Használati útmutatás:

Általános, minden termékre vonatkozó információk:

Óvja a terméket külső mechanikai behatásoktól. Kerülje a termék túlzott igénybevételét.

A használat során keletkezett sérülésekre, kopási hibákra nem vállalunk garanciát.

A termék ne érintkezzen vegyi anyagokkal (savval, sóval korrodált anyagokkal). Vegye figyelembe a termék terhelhetőségét.

 

Női táska, pénztárca

Tisztítás:Tisztítószer mentes, langyos nedves ruhával óvatosan letörölhető.

Használat:Ne tegye ki erős napsütésnek, illetve esőnek. A termék nem vízálló!

Terhelhetőség: 1,5-2 kg.

Ne tartsa meleg és nedves helyen, kerülje a térfogat szerinti túlzott igénybevételt.

 

Sál

Tisztítás:Max. 30 fokos programmal mosható mosógépben, kézimosás programon.

Ajánlott a kézzel történő mosás.

 

Női ékszer

Tisztítás:Tisztítószer mentes, száraz ruhával óvatosan letörölhető.

Használat:Ne tegye ki esőnek! A termék nem vízálló!

 

Az Ügyfél a garanciális feltételeket elfogadja, melyeket a vásárlás tényével igazol.

Ha a használat során rendellenességet tapasztal, kérjük haladéktalanul értesítsen minket e-mailben az kapcsolat@nagyontaska.hu címen vagy telefonon a +36 30 278 98 33-as telefonszámon.

 

7. Panaszkezelés

Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 1.7. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.


a.) Szóbeli panasz

Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.
A telefonon közölt panaszokat rögzítjük. A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:

 

a) az Ügyfél neve;

b) az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;

c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

d) az Ügyfél panaszának részletes leírása

e) az Ügyfél által vásárolt termék cikkszáma vagy egyéb termék beazonosításra alkalmas azonosító

g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);

 

b.) Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.


A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.


A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

 

c.) Panasznyilvántartás

A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el az Ügyféltől:

Ügyfél neve

Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe

Ügyfél telefonszáma

Értesítés módja

Panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma

Panasz leírása, oka

Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye

A panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata

A panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

 

A Szolgáltató a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.
A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.

 

d.) Jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.


Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Budapesti Békéltető Testület: A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat az Ügyfél
Címe: 1016 Budapest Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

8. Egyebek

8.1. A Szolgáltató által üzemeltetett www.nagyontaska.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató, mint adatkezelő a következő cégeknek adja tovább az adatokat adatfeldolgozás céljából:

GLS - GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. amely társaság a megrendelt áruk kiszállítása körében működik együtt a szolgáltatóval.

ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., amely társaság az oldal technikai megvalósításában és működtetésében működik együtt a szolgáltatóval.

B-Payment Zrt., amely társaság az online fizetések lebonyolításáért működik együtt a szolgáltatóval.
 

 

Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

Jogellenes adatkezelés esetén az Ügyfél kárát a Szolgáltató köteles megtéríteni.

8.4. Ügyfél a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

8.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenést követő 8. napon lép hatályba és a hatályba lépését követően adott ügyfél-megrendelések alapján létrejött jogviszonyokban alkalmazandó. Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató regisztrált ügyfeleit a módosítás hatályba lépés előtt 8 nappal, a módosítással érintett rendelkezések megjelölésével a regisztrált e-mail címre küldött email útján értesíti. Amennyiben Szolgáltató az Ügyfelet a jelen pont szerint az ÁSZF módosításáról tájékoztatta és az Ügyfél regisztrációját a módosítás hatályba lépéséig nem szüntette meg, Szolgáltató ezt úgy tekinti, hogy az Ügyfél az ÁSZF módosításához hozzájárult.

8.6. Jelen szerződés a Ptk. 6:82.§-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jött létre.

8.7 Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk. A Szolgáltató rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét  az oldal látogatásával az oldal látogatója ezt tudomásul veszi és elfogadja. A.A cookie-k használatával kapcsolatban bővebb információ: www.aboutcookies.org.

8.8.Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) felé teheti meg.

9. Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy az ABC Moda Kft (1222, Budapest, Széchenyi utca 69)  által, a www.nagyontaska.hu  felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az B-Payment Szolgáltató Zrt. (1132,Budapest, Váci út 4.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.  Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. 

Elfogadom, hogy az ABC Moda Kft (1222, Budapest, Széchenyi utca 69)  által, a www.nagyontaska.hu  felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az GLS - GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.. (2351,Alsónémedi, GLS Európa utca 2..), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre:  vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.  Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása.

10. Egyéb rendelkezések

10.1 Egyes monitorok szín megjelenítése közötti különbségekből adódóan, illetve technikai korlátok miatt a termékeket ábrázoló képek színárnyalatokban eltérhetnek az eredeti termék színétől. 

 

10.2. Interneten történő megrendeléskor ráutaló magatartással valósul meg a szerződéskötés. Az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az eladó nem iktatja.

 

10.3. Eladó nem vállal felelősséget az alábbiakért:

Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást

Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.

A szállítást végző cég által okozott károkért.

 

 

10.4 Az weboldal nyelve: magyar. Megrendeléseket is kizárólag magyar nyelven fogadunk el, illetve minden egyéb kommunikáció is csak magyar nyelven folyhat.

10.5 A termék képeken szereplő egyéb termékek (sál, telefon, napszemüveg etc.) minden esetben illusztrációként szerepelnek a képen, ezek a kiegészítők nem képezik az adott termék részét. 

A csomagajánlatokban (szettek) megjelenített képek minden esetben azokat a termékeket tartalmazzák, amelyek a csomag részét képezik.

A termékekről megadott méretezések minden alkalommal kézi méressel történetek. Az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk.

 

10.6 Hírlevél feliratkozásnál az e-mail cím és név megadásával a felhasználó hozzájárul az adatainak kezeléséhez és, hogy részére az ABC Moda Kft. hírlevelet küldjön.

10.7 Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozájárul, hogy a Szolgáltató az adatait hűségprogramjával kapcsolatban kezelje és számára ajánlatokat küldjön.

11. Szállítási és fizetési feltételek szövege: 


Szállítási- és fizetési feltételek

 

A Nagyon Táska Webáruház termékeinek házhoz szállításában partnerünk a GLS Futárszolgálat. A házhoz szállítás kényelmesen, gyorsan és rugalmasan történik: választhatsz házhoz kézbesítést vagy GLS csomagpontra szállítást. A csomagod nyomon követhető, a feladás után a futárszolgálat elküldi neked a csomagszámod, amellyel meg tudod nézni, hogy épp hol tart a kiszállítás.

 

A termékeket egyelőre csak Magyarország területén belül tudjuk szállítani. A szállítás költsége magában foglalja a kiszállítás és az esetleges utánvét költségét.

 

A csomagolásra nem számítunk fel költséget, a díszcsomagolásnak külön költsége van, díszcsomagolást a „Kosár” oldalon tudsz kérni.

Személyes átvételre webáruházunkban nincs lehetőség, ha nem tudod otthon átvenni a terméket, akkor kérd a kiszállítást GLS Csomagpontra, így akkor mehetsz el érte, amikor ráérsz!

 • Szolgáltató neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
 • Szolgáltató elérhetősége: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., info@gls-hungary.com

 

Házhozszállítás menete

A webáruház a rendelésedhez hozzárendeli a legolcsóbb kiszállítási lehetőséget. A kosárba helyezett termékeket illetve a darabszámukat a Kosár oldalon tudod módosítani.

A rendelés leadásakor tudod megadni a szállítás címét. Kérlek ügyelj arra, hogy pontos adatokat adj meg (cím, telefonszám), hogy a futár időben és gyorsan el tudja juttatni hozzád a rendelésed.

Amikor a csomag kiszállítása megkezdődik, a futárszolgálat rendszeréből egy értesítő e-mailt küld neked a szállítás várható időpontjáról és rendeléshez tartozó csomagszámról.

A kiszállítás napján újabb e-mail-t fogsz kapni, a csomagod kézbesítésének egy 3 órás időintervallumot fognak megadni illetve megkapod a futár elérhetőségét is arra az esetre, ha szükséges lenne egyeztetnetek a csomag átvételéről.

 

Szállítás és fizetési módok:

 

  Fizetési mód:

  Szállítás költsége:

  Szállítás költsége 5 000 Ft felett

  Bankkártyás fizetés 

  1 290 Ft

  INGYENES

  Átvételkor utánvéttel

  1 290 Ft

  INGYENES

 

Szállítási módok:

 • Házhozszállítás
 • GLS Csomagpontra szállítás

 

Fizetési információk:

 

A kínált termékek mellett feltüntetett bruttó vételár forintban értendő és tartalmazza a 27%-os ÁFÁ-t.

Webshopunkban kétféleképpen tudsz fizetni:

 

 • bankkártyával
 • vagy utánvéttel.

 

Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetéseink a Borgun B-Payment Szolgáltató Zrt. biztonságos, ssl titkosítással ellátott rendszerén keresztül történnek. Mi a Nagyon Táskánál csak a tranzakció eredményéről kapunk tájékoztatást. A fizetést rendezheted: Maestro, MasterCard, VISA, VISA Electron bankkártyáddal.

 • Szolgáltató neve: B-Payment Szolgáltató Zrt.
 • Szolgáltató elérhetősége:Budapest, Váci út 4, 1132, Telefonszám: +36 (1) 793 6776

Ha bankkártyával fizettél abban az esetben a csomag átvételekor a futárnak már nem kell fizetned.

 

Akár házhozszállítást akár csomagpontra történő szállítást kérsz a rendelésedet ki tudod fizetni készpénzzel és bankkártyával is. Kiszállításkor a futár csak a vételár megfizetése után fogja átadni a csomagodat. FONTOS! Mindig ellenőrizd le, hogy a csomag nem-e sérült, utólagos reklamációt sajnos nem áll módunkban elfogadni.

 

Szállítási határidő

A megrendelésed beérkezését követő 2 munkanapon belül átadjuk a futárnak a megrendelt terméke(ke)t.
 

Ingyenes szállítás

5 000 Ft-ot meghaladó kosárérték esetén a csomagodat ingyen szállítjuk. A Kosárba elhelyezett termékek összértéke (szállítási díj nélkül) kell, hogy meghaladja a 5 000 Ft-ot.

 

Számla

A rendelésedről szóló számlát minden esetben a csomagban helyezzük el, a számlát őrizd meg a szavatossági határidő lejártáig.

 

Elállás
Ha a webáruházunk a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésünkre illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, erről kötelesek vagyunk a megrendelőt tájékoztatni. A Nagyon Táska Webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal, az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozol arról, hogy már elmúltál 18 éves.

 

Kérjük, hogy megrendelés előtt figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeket! Ha bármilyen kérdésed merülne fel, kérlek hívj minket (+36 30 278 98 33) vagy írj nekünk (kapcsolat@nagyontaska.hu).

ÁSZF letöltése pdf formátumban.

 

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:

Telefon: +36 30 278 98 33

Mail: kapcsolat@nagyontaska.hu

 

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018.02.28..